Op zoek naar jezelf

Als naam van het vak ‘godsdienst’ kiest onze school voor Zin & levensverkenning(kortweg: ‘Levensverkenning’).

Hiermee willen we de aanpak van het vak eigentijds maken. Wat betekent dat?

Het leven verkennen in wat levenbevorderend en zinvol is, is een belangrijke taak die onze school zich stelt in de vorming van  jongeren.

      • Welke waarden staan centraal?
      • Welke levensstijl wil ik als mens nastreven?
      • Kan ik en hoe kan ik mijn leven kritisch opbouwen aan de hand van spirituele levensvisies?

De toetsing van de eigen kijk op het leven aan meerdere levensvisies is belangrijk in de ontwikkeling van jonge mensen. Ook al is hun kijk onderhevig aan verandering, we dagen hen in onze lessen uit om bij elke levensomstandigheid in de diepte te kijken, open naar de toekomst.

Vijf rituelen om natuurbewust en  zelfbewust met jezelf om te gaan

De GROEI-mindset

Bron: https://platformmindset.nl/ -> neem hier eens een kijkje!